نویسنده

چکیده

«مؤلفه‌های هویت ملی در ایران» نامی است که بر مجموعه‌ی مقالات گردآوری شده توسط گروه اندیشه‌ی سیاسیِ اسلام (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) نهاده شده است. این کتاب فاقد ویراستار مشخصی بوده و در زمستان سال 1381 به شمارگانِ 3 هزار نسخه و توسط نشر معارف و نشر پژوهشگاه منتشر شده و حاوی ده مقاله با محوریت ملیت و هویت ایرانی است که چهره‌های متعدد و متنوعی نگارش این مجموعه را برعهده داشته‌اند. مقاله‌ی نخست با عنوان «هویت ملی ایرانی در کشاکش تحولات سیاسی ایران در چهار قرن اخیر» توسط رسول جعفریان به نگارش در آمده است. جعفریان در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر هویت ایرانی در فاصله‌ی حکومت صفویه تا پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و ضمن توصیف عوامل مؤثر بر هویت ایرانی در مواردی از نقد این عوامل نیز غفلت نورزیده است.