نویسندگان

نویسنده کتاب

چکیده

ادوارد سعیـد، انـدیشمنـد فقیـد معاصر، در سال 1935.م در فلسطین زاده شـد. در سـال 1947 به همـراه خانواده‌‌اش فلسطین را برای همیشه ترک گفت و پس از آن چند سالی را در کشـورهای مخـتلف خـاورمیـانه گذارند. سپس برای ادامه تحصیلات به ایالات متحـده رفت. وی یکـی از بزرگ‌ترین و مطرح‌ترین نویسندگان و منتقدین فرهنگی سده‌ی بیستم بود که سال‌ها کرسی استادی ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا را در اختیار خود داشت. سعید دارای آثار متعددی بود که عمـده‌تـرین آن‌ها عبـارتنـد از: شرق‌شناسی، مسأله فلسطین، رسانه‌های غربی و گزارش اسلام، فراتر از واپسین آسمـان، سیاست غصب، فـرهنگ و امپریالیسم و نشانه‌های روشنفکران.