نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 معرفی و نقد کتاب

چکیده

کتاب «پسانوگرایی و اسلام: بیم و امید»، اثر اکبر س. احمد می‌باشد که در سال 1992.م توسط انتشارات راتلج در لندن و نیویورک به چاپ رسیده است. این کتاب با ترجمه‌ی فرهاد فرهمندفر توسط نشر ثالث با همکاری مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها در سال 1380 ه‍ .ش از انگلیسی به فارسی برگردانده شده است.