نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد تمام رشته‌ی فولکلور، دانشگاه دولتی تاجیکستان

چکیده

موضوع این مقاله معرفی تاریخ و فرهنگ مردم تاجیک است. برای این کار ابتدا معنی واژه‌ی تاجیک و تحول و تطور آن براساس منابع‌چینی، یونانی، روسی، ترکی و فارسی مورد بحث و بررسی قرارگرفته و سپس پیشینه‌ی تاریخی این مردم و نقش اقوام مختلف مانند سغدیان، باختری‌ها، فرغانیان و خوارزمیان در شکل‌گیری و تکوین تاجیکان به‌عنوان یک قوم واحد بررسی شده است.
بخش دیگر مقاله به مهاجرت‌های تاریخی تاجیکان و علت‌های این مهاجرت اختصاص‌یافته و در ادامه، جمعیت تاجیکان و پراکندگی آن‌ها بررسی شده‌است.
دین، زبان، نحوه‌ی معیشت، مسکن و نوع معماری از سایر مسایلی است که در مقاله تشریح شده‌اند. بخش پایانی مقاله، به تشریح ادبیات شفاهی مردم تاجیک اختصاص دارد که طی آن گونه (ژانر)های مختلف ادب شفاهی رایج در میان این مردم مانند: افسانه، دوبیتی، سرود حکایت، اسطوره و... معرفی شده‌است.

کلیدواژه‌ها