نویسندگان

1 گردآورنده کتاب

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

چکیده

کتاب گفتارهایی درباره زبان و هویت که مجموعه‌ای از مقالات و نیز گفتگوی حضوری در ارتباط با دو موضوع زبان و هویت می‌باشد، گردآوری حسین گودرزی است که توسط انتشارات تمدن ایرانی در سال 1384 و با شمارگان 2000 نسخه و در 184 صفحه چاپ و منتشر شده است. گودرزی در این مجموعه تلاش کرده تا با در کنار هم قراردادن مقالاتی با مضامین زبان و هویت و تأثیر آن دو در روابط فردی و اجتماعی از یکسو و نیز تحلیل و تبیین جایگاه هر یک از سوی دیگر، به نقش زبان در هویت‌بخشی قومی و ملی و تأثیر مضاعف آن در سامان‌دهی فرهنگی ملل و همچنین کارکرد آن در مقابله با فرهنگ مهاجم اشاره نماید.
در بررسی این مجموعه سعی شده تا با تأمل و دقت کافی در فصول هفت‌گانه آن بتوان به مفاهیم آن به صورت گذرا و مختصر اشاره نمود.