نویسندگان

1 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه هالام (نویسنده کتاب)

2 دانشگاه تهران

چکیده

«استفن اسپنسر»، استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شفیلد هالام می‌باشد. وی در سال 1991.م، به ایالات متحده آمریکا، مکزیک و حوزه کارائیب مسافرت کرد و تحقیقات خود را در زمینه هویت قومی در گویان کامل نمود. اسپنسر نویسنده مقالات و کتاب‌های متعددی است که یکی از آنها «هویت قومی در گیانا» نام دارد و توسط انتشارات دیدو به چاپ رسیده است. کتاب دیگر وی نیز «هویت اجتماعی: رهیافت‌های چندرشته‌ای» می‌باشد که با همکاری «گری تیلور» نوشته شده و انتشارات راتلج آن را منتشر نموده است. کتاب «نژاد و قومیت (فرهنگ، هویت و بازنمایی)» که در ادامه به معرفی آن پرداخته می‌شود، از جمله آثار اسپنسر است که در سال 2006 میلادی منتشر شده و دربرگیرنده 237 صفحه می‌باشد.
کتاب «نژاد و قومیت»، دارای یک مقدمه و 9 فصل می‌باشد که فصل نهم آن در واقع همان نتیجه‌گیری مباحث ارائه شده در کل کتاب است.
نویسنده در مقدمه بیان می‌دارد که هدف کتاب حاضر این است که معانی، تصاویر، بازنمودها و تعاریف نسبت داده شده به گروه‌ها و اقشاری که به‌واسطه نژاد و یا قومیت از یکدیگر متمایز می‌شوند را مورد بررسی قرار دهد و این امر نیز از طریق تجزیه و تحلیل نمونه‌هایی از سراسر جهان و نمونه‌هایی که در زندگی روزمره وجود دارند، صورت می‌گیرد. استرالیا، مالزی، حوزه کارائیب، مکزیک و بریتانیای کبیر، نمونه‌هایی هستند که نویسنده از سراسر جهان برمی‌شمرد و مؤلفه‌های نژادی و قومیتی آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. همچنین مباحثی مثل منازعات قومی، نژادگرایی‌، سیاست چندجانبه‌گرایی، اقوام پراکنده، پناه‌جویان، آوارگان، هویت‌های دورگه، نژادهای ادغام شده و مانند آن مباحثی هستند که ما در زندگی روزمره با آنها سروکار داریم و نویسنده به تبیین و بررسی و تجزیه و تحلیل این مفاهیم نیز می‌پردازد.