نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

دیرزمانی است که نخبگان، دانشمندان و نظریه‌پردازان، در شناخت و معرفی جامعه متمدّن تلاش نموده‌اند. افلاطون، ارسطو، آگوستین، فارابی، جان لاک، و ژان ژاک روسو، از جمله این تلاش‌گران محسوب می‌شوند. به راستی جامعه متمدّن چیست؟، چه ابعادی دارد؟ دارای چه نشانه‌هایی است؟، عوامل ومکانیزم‌های اصلی تحقق آن کدامند؟ چه موانع و مکانیزم‌هایی تحقق آنرا دچارمشکل کرده است؟ و عوامل و مکانیزم‌های چاره‌ساز در این راه کدامند؟
آشنایی با بینش اسلامی امام در پاسخ به پرسش‌های مذکور، ارائه رهنمودهای ایشان به منظور خروج جوامع و ملت‌های مسلمان و مستضعف از فرآیند عقب‌ماندگی، و پیشنهاد چند پرسش اساسی برای پژوهش در آینده، نتایج مورد انتظاری است که این مقاله سعی کرده است با تمرکزبر فرمایشات امام خمینی(ره) در کتاب کوثر وبررسی آنها، به آن دست یابد.

کلیدواژه‌ها