نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ضرب­المثل­ها، زیرمجموعه­ فرهنگ مردم وفرهنگ مردم، یکی از عناصر مهم هویت‌ساز است. ضرب­المثل­ها به دلیل اهمیتی که در فرهنگ­سازی و انعکاس فرهنگ مردم و هویت فردی و اجتماعی آنان دارند، مقوله­ای مهم در مطالعات مربوط به هویت ملی به شمار می­روند. این تحقیق بر آن است تا نشان دهد نقش ضرب­المثل­ها در انعکاس و تقویت هویت ملی چیست؟
برای پاسخ به این پرسش، از میان مؤلفه­های مختلف هویت، دو مؤلفه را برگزیدیم تا بر اساس آنها به بررسی و تحلیل ضرب­المثل­ها بپردازیم:
1- مؤلفه ملی شامل: وطن، زبان، اسطوره­ها، سنت­ها و اقوام.
2- مؤلفه دینی شامل: آیات و احادیث، اصطلاحات، مفاهیم، آداب و اعمال، نام­ها و جای­های دینی و مفاهیم مذهبی.
پس از مقدمات نظری بحث، از میان یکصدهزار ضرب­المثل فارسی (در دست انتشار)، مصداق­های دوازده­گانه هویت ملی و دینی را برگزیده­ایم تا به طبقه­بندی و تحلیل آنها بپردازیم و انعکاس آنها را در مثل­ها نشان دهیم. این بررسی، نشان می­دهد که در حوزه مؤلفه­های ملی، 1538 مثل و در حوزه مؤلفه­های دینی 6800 مثل، (جمعاً 8338 مثل) وجود دارد که به طور مستقیم به مسائل ملّی و دینی اشاره­ دارند.
این تعداد، نشان می‌دهد که مثل­ها، آینه فرهنگ و اندیشه­های مردم و حاوی حکمت­های تجربی آنان است که از دو منبع مهم دینی و ملی نشأت می‌گیرند؛ چه آنکه 5/8% از کل مثل­ها­ی فارسی، صبغه‌ای دینی و ملی دارند و این حجم گسترده، نشان­دهنده توجه مردم به هویت ملی و دینی آنهاست.

کلیدواژه‌ها