نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی‌ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی‌ارشد و پژوهشگر علوم سیاسی و توسعه دانشگاه تربیت معلم

چکیده

دانشگاه دارای رسالت‌های مختلف و متنوعی است که نخبه‏پروری، کارآفرینی، پژوهش‌محور بودن، تمدن‌ساز بودن و... از نمونه‌های آن است. آنچه در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته، ویژگی‌ها و شاخص‌های دانشگاه تمدن‌ساز است. دانشگاه تمدن‌ساز، دانشگاهی گفتمان‌ساز در پاسخ به ابهامات هویتی، فرهنگی و تمدنی نضج گرفته از اوضاع متغیر بین‌المللی و شرایط داخلی در عصر جهانی‌شدن است. این دانشگاه با تکیه بر ایده و الگوی توسعة اسلامی ـ ایرانی با مدلی مشروح زمینه‌های تقویت گفتمان همبستگی ملی را از نظر یک نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باثبات فراهم آورده و شکل‌گیری انسجام اجتماعی و وحدت ملی و به نوبة خود، زمینه را برای توسعة متوازن در تمام ابعاد مختلف آن فراهم می‌کند؛ توسعه‌ای که همه‌جانبه، متوازن، پایدار، دانش‌بنیان و دین‌محور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها