به نام خدا

اساتید گرانقدر و پژوهشگران محترم

 

با سلام و احترام؛

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی با نزدیک به سه دهه تلاش علمی مستمر و انتشار 95 شماره پیاپی فصلنامه در حوزه هویت و همبستگی ملی، در نظر دارد دو شماره فصلنامه علمی خود را به موضوع «ژئوپلیتیک، ایران و منافع ملی» اختصاص دهد؛ لذا باافتخار، از پژوهشگران ارجمند برای ارائه‌ی مقاله‌های وزین خود پیرامون محورها و موضوعات تعیین‌شده ذیل دعوت به ‌عمل می‌آورد.

محورهای پیشنهادی با موضوع «ژئوپلیتیک، ایران و منافع ملی»

1- ژئوپلیتیک و مطالعات در حوزه ایران بزرگ فرهنگی؛

2- سیاست‌گذاری و تدوین استراتژی ملی در حوزه وحدت ملی ایران؛

3- جغرافیای تاریخی و سیاسی ایران‌زمین در متن‌های ادبی و جغرافیایی دوره اسلامی؛

4- تقسیمات کشوری در ایران، سیاست‌های موجود و آینده؛

5- چالش‌های محیط‌زیست و آبی در ایران؛

6- سیاست‌های مرزی در ایران و چالش‌های نوین؛

7- دولت متمرکز و سامان‌دهی سیاسی فضا؛

8- سازمان‌های منطقه‌ای در آسیا و تأثیر ترتیبات منطقه‌ای جدید بر منافع ملی ایران؛

9- مسائل خلیج‌فارس، دریای عمان و تنگه هرمز ازنظر امنیتی، سیاسی و اقتصادی؛

10- قفقاز جنوبی؛ فرصت‌ها و تهدیدهای ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچرال برای ایران؛

11- افغانستان و چالش‌های مهاجرت، قاچاق و هیدروپلیتیک؛

12- ترکیه و مدیترانه شرقی، نوعثمانی‌گری و پان‌ترکیسم و آینده کمالیسم؛

13- کریدورهای انرژی و مواصلاتی در پیرامون نزدیک ایران؛

14- افراط‌گرایی‌های قومی و مذهبی در منطقه آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه با تأکید بر تأثیر آن بر مصالح ملی ایران؛

15- گذار به نظم جدید جهانی، وضع ایران، منطقه و جهان.

 

نکات مهم قابل‌توجه اساتید و پژوهشگران محترم

  • مقالات باید براساس راهنمای شیوه نگارش که در درگاه اینترنتی فصلنامه مطالعات ملی قرار دارد تدوین و ازطریق این درگاه برای فصلنامه ارسال شوند.
  • جناب آقای دکتر سالار سیف‌الدینی، دبیر این شماره‌های فصلنامه با آدرس ایمیل  seyf.salar@gmail.com پاسخگوی سؤالات پژوهشگران محترم خواهند بود.
  • برای چاپ مقالات تدوین‌شده براساس موضوعات پیشنهادی وجهی دریافت نخواهد شد.
  • مقالات ازسوی تحریریه و داوران بررسی و ارزیابی علمی خواهد شد. تلاش می‌شود در انجام فرایند ارزیابی تسریع صورت گیرد.
  • آخرین مهلت ارسال مقاله تا تاریخ 25/12/1402 خواهد بود.
  • ارتباط با دفتر فصلنامه: 66415488-021- وب سایت فصلنامه: www.rjnsq.ir