بازنمایی ارزش‌های انقلابی در دومین سرود ملی جمهوری اسلامی ایران
بازنمایی ارزش‌های انقلابی در دومین سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

زاهد غفاری هشتجین؛ سیده ملیحه احمدی

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1394، صفحه 3-20

چکیده
  نمادهای ملی عاملی برای وحدت و هویت‌بخشی بوده و نقش مهمی در القای ارزش‌ها و اهداف انقلاب دارند. به‌طور خاص سرود ملی به‌عنوان گلچینی از کلمات زیبا و پر محتوی، عاملی برای ایجاد حس غرور، میهن‌پرستی و وحدت ...  بیشتر
هویت شیعی ایرانیان؛ هویت پایداری
هویت شیعی ایرانیان؛ هویت پایداری

کاوه امیرخانی شهرکی؛ غلامرضا فتح علیان

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1394، صفحه 21-36

چکیده
  موضوع هویت و بحران‌های مرتبط با آن، در مقاطع مختلف تاریخ ایران مطرح بوده است. به نظر برخی محققان هر گاه سخن از هویت ایرانی به میان می‌آید، نوعی دوگانگی و تقابل میان هویت دینی و ملی ایرانیان مشاهده می‌شود، ...  بیشتر
تحلیلی جامعه‌شناختی از پنهان‌سازی هویت ایثارگری در دانشگاه مازندران
تحلیلی جامعه‌شناختی از پنهان‌سازی هویت ایثارگری در دانشگاه مازندران

حیدر جانعلی زاده چوب بستی؛ زهرا پازوکی نژاد

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1394، صفحه 37-57

چکیده
  پنهان‌سازیِ هویت ایثارگری، تلاشی اجتماعی برای مخفی‌سازی برخوردار بودن از ویژگی ایثارگر و یا وابسته به ایثارگر بودن است. هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت پنهان‌سازی هویت ایثارگری کلیۀ کارکنان و اعضای ...  بیشتر
منشأ سایبرنتیک حفره‌های دولت (مطالعه موردی: کوی دانشگاه تهران)
منشأ سایبرنتیک حفره‌های دولت (مطالعه موردی: کوی دانشگاه تهران)

زهرا پیشگاهی فرد؛ مجتبی خاتونی؛ محمد زهدی گهرپور

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1394، صفحه 59-76

چکیده
  از الزامات اولیه هر دولتی حفظ امنیت در سایه حاکمیت بر فضای جغرافیایی است. در عصر حاضر با گذار از چالش‌های سنتی دولت، با چالشی نوین روبرو هستیم؛ پدیده‌ای سازمان یافته که در مناطق خارج از نظارت و حاکمیت ...  بیشتر
تحلیل آماری درس زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری
تحلیل آماری درس زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری

مریم دانشگر؛ سهیلا عابدینی؛ ندا محمدی

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1394، صفحه 77-94

چکیده
  مطالعة حاضر، وضعیت زبان و ادب فارسی را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های هویت ملی بررسی می‌کند. داده‌های مقاله، نتایج آزمون سراسری در سه سال اخیر است که رسماً از سازمان سنجش کشور دریافت شده و به روش تحلیل محتوا ...  بیشتر
تأثیر شبکه‌‌های ماهواره‌ای بر فرهنگ سیاسی
تأثیر شبکه‌‌های ماهواره‌ای بر فرهنگ سیاسی

محمد نیک ملکی؛ حسن مجیدی؛ محمد خانی ملکوه

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1394، صفحه 95-112

چکیده
  بنیان‌های هر جامعه، ریشه در ارزش‌ها و فرهنگ آن جامعه دارد. بنابراین برای تضعیف هر جامعه، کافی است تا فرهنگ و به‌ویژه فرهنگ سیاسی آن جامعه را تضعیف کرد. در سال‌های اخیر گرایش به شبکه‌های ماهواره‌ای ...  بیشتر
رابطه استفاده از اینترنت و شکل‌گیری هویت ملی جوانان شهر همدان
رابطه استفاده از اینترنت و شکل‌گیری هویت ملی جوانان شهر همدان

حسین رضایی؛ حدیثه رمضانی فر؛ زهرا قیصری

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1394، صفحه 113-131

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی رابطه بین استفاده از فضای مجازی اینترنت و شکل‌گیری ابعاد مختلف هویت ملی جوانان در شهر همدان پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش بوده و برای سنجش متغیر اصلی (استفاده از اینترنت) ...  بیشتر
بررسی وضعیت همبستگی اجتماعی در توسعه شهری اراک
بررسی وضعیت همبستگی اجتماعی در توسعه شهری اراک

مریم یارمحمدتوسکی

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1394، صفحه 133-150

چکیده
  وضعیت همبستگی اجتماعی عاملی نقش‌آفرین در فرآیند  توسعه، در کشورهای در حال توسعه و یا مشخص‌تر خاورمیانه‌ای هم‌چون ایران، تلقی شده است. در ایران طی 80 سال نرخ شهرنشینی نزدیک به سه برابر شده است. نتیجۀ ...  بیشتر