از جامعه‌شناسی تاریخی ایران تا نظریه سیاستی پیشرفت (توسعه)؛ نقش پارادایم ماهیت‌گرا در ترسیم الگوی اسلامی ـ ایرانی هویت ملی
از جامعه‌شناسی تاریخی ایران تا نظریه سیاستی پیشرفت (توسعه)؛ نقش پارادایم ماهیت‌گرا در ترسیم الگوی اسلامی ـ ایرانی هویت ملی

سیدمجید امامی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1392، صفحه 3-34

چکیده
  «جامعه‌شناسی تاریخی هویت و تمدن‌پژوهی» از حوزه‌های مهم مطالعات «هویت»، «تاریخ» و «تمدن» است که در ترتیبی منظم، از ذهنیت تا عینیت، خودآگاهی جمعی را سامان می‌دهد و موضوع اصلی این ...  بیشتر
رابطه بین باورهای مذهبی، بحران هویت و سبک‌های هویت در دانش‌آموزان
رابطه بین باورهای مذهبی، بحران هویت و سبک‌های هویت در دانش‌آموزان

علیرضا بخشایش

دوره 14، شماره 56 ، دی 1392، صفحه 35-50

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة باورهای مذهبی، بحران هویت و سبک‌های هویت در دانش‌آموزان انجام گرفته است. بدین منظور از میان دانش‌آموزان مقطع چهارم متوسطة شهرستان سیرجان 330 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، ...  بیشتر
مؤلفه‌های اساسی تربیت شهروندی اسلامی ـ ایرانی
مؤلفه‌های اساسی تربیت شهروندی اسلامی ـ ایرانی

عزت اله کیشانی فراهانی؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ اکبر رهنما

دوره 14، شماره 56 ، دی 1392، صفحه 51-74

چکیده
  هدف از پژوهش حاضرشناسایی مؤلفه‌های اساسی تربیت شهروندی اسلامی ـ ایرانی است. مسألة مورد پژوهش شناسایی مؤلفه‌های اساسی تربیت شهروندی اسلامی ـ ایرانی است. روش پژوهش تلفیقی از دو روش تحلیل اسنادی و پیمایشی ...  بیشتر
کارکردهای هویتی پیشداوری و تصورات قالبی؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران
کارکردهای هویتی پیشداوری و تصورات قالبی؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران

علی اشرف نظری؛ محسن نظری مجد

دوره 14، شماره 56 ، دی 1392، صفحه 75-94

چکیده
  میزان شناخت و نحوة ادراک افراد یک جامعه از یکدیگر مبنای اصلی تعامل آنها با یکدیگر است. این‌که ما دیگران را چگونه فهم و ارزیابی می‌کنیم، نقش شایان توجهی در برقراری ارتباط با دوری‌گزیدن از دیگران و یا ...  بیشتر
هویت مطلوب در بستر الگوی بومی پیشرفت (با رویکردی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
هویت مطلوب در بستر الگوی بومی پیشرفت (با رویکردی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

میثم بلباسی؛ شهرام اسفندیار

دوره 14، شماره 56 ، دی 1392، صفحه 95-119

چکیده
  در باب الگوهای بدیل پیشرفت کنکاش‌های علمی بسیاری صورت گرفته است، اما یکی از حوزه‌های مغفول، حوزۀ ارتباط وثیق هویت با الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت می‌باشد. از این‌رو، بیان الگویی از هویت متناسب با روح ...  بیشتر
تصاویر کتاب‌های درسی و رابطة آنها با هویت ملی و دینی؛ مطالعه کتاب‌های اول و دوم دبستان
تصاویر کتاب‌های درسی و رابطة آنها با هویت ملی و دینی؛ مطالعه کتاب‌های اول و دوم دبستان

سعید زاویه؛ سیده مهدیه عزیزی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1392، صفحه 121-140

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویتی (ملی و دینی) در کتاب‌های درسی اول و دوم ابتدایی سال تحصیلی90-89 انجام گرفته است. در این پژوهش کتاب‌های دو مقطع اول و دوم که در مجموع بالغ بر 875 صفحة تصویری ...  بیشتر
شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت ملی جوانان
شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت ملی جوانان

صمد عدلی پور؛ وحید قاسمی؛ مسعود کیانپور

دوره 14، شماره 56 ، دی 1392، صفحه 141-164

چکیده
  با گسترش دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و استفادة فزاینده‌ای که جوانان از انواع مطالب و محتوای این رسانه‌های نوین می‌نمایند، هویت ملی به یکی از دغدغه‌های اصلی مرتبط با انسجام اجتماعی ...  بیشتر
چگونگی تحقق وفاق اجتماعی در بوشهر
چگونگی تحقق وفاق اجتماعی در بوشهر

روح اله قاسمی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1392، صفحه 165-181

چکیده
  این مقاله در پی تبیین پدیدة وفاق اجتماعی در بوشهر است. مبانی نظری این تحقیق بر سطح خرد تأکید دارد. یعنی تبلور جامعه‌پذیری در عواملی همچون پایگاه اجتماعی، میزان تحصیلات، میزان تعاملات با سه بخش رسمی (دولتی)، ...  بیشتر