بررسی و مقایسه ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری هویت ملی؛ (مطالعه موردی دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه و دانشجویان شهر تهران)
بررسی و مقایسه ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری هویت ملی؛ (مطالعه موردی دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه و دانشجویان شهر تهران)

مریم حسینی انجدانی؛ زهرا درویزه

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1391، صفحه 3-26

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه و سنجش ابعاد شناختی و عاطفی هویت ملی و معرفی جنبه رفتاری آن به عنوان بعدی جدید و مقایسة روند تحولی این ابعاد در اوایل و اواخر نوجوانی و اوایل جوانی بوده است؛ در این پژوهش 700 نفر دانش‌آموز ...  بیشتر
جهان‌گرایی در اندیشه و آثار سعدی
جهان‌گرایی در اندیشه و آثار سعدی

حاکم قاسمی؛ ملیحه رمضانی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1391، صفحه 27-50

چکیده
  جهانی‌شدن به عنوان فرایندی فراگیر همه ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و فرهنگ‌های مختلف را در سراسر جهان با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده است. در چنین وضعیتی فرهنگ ایرانی نیز مانند هر فرهنگ دیگری ...  بیشتر
بازشناسی زمینه‌های هویتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ رهیافتی سازه‌انگارانه
بازشناسی زمینه‌های هویتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ رهیافتی سازه‌انگارانه

بهاره سازمند؛ اطهره ترک تبریزی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1391، صفحه 51-72

چکیده
  رویکرد سازه‌انگاری از ابتدای دهة 1990 میلادی به دنبال ناکامی نظریه‌های خردگرایانة حاکم بر روابط بین‌الملل به‏ویژه واقع‌گرایی که تنها بر منافع مادی و قدرت تأکید دارند، برای تحلیل سیاست بین‌الملل ...  بیشتر
بررسی اجتماعی و جمعیت‌شناختی مناسبات هویت و مهاجرت
بررسی اجتماعی و جمعیت‌شناختی مناسبات هویت و مهاجرت

یعقوب فروتن

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1391، صفحه 73-96

چکیده
  این مقاله در نظر دارد تأثیر مهاجرت بین‌المللی را بر هویت مورد بررسی قرار دهد. مهاجرت معمولاً فرصت‌ها و زمینه‌های قابل توجهی را برای ایجاد تغییر فراهم می‌آورد. بدین ترتیب، پرسش کلیدی این است که آیا مهاجرت ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان به الگوهای فرهنگ غربی؛ (مطالعه موردی: نوجوانان و جوانان شاهد و ایثارگر استان آذربایجان غربی)
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان به الگوهای فرهنگ غربی؛ (مطالعه موردی: نوجوانان و جوانان شاهد و ایثارگر استان آذربایجان غربی)

شهرام واحدی؛ علیرضا محمدی آریا

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1391، صفحه 97-120

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، شناخت و بررسی میزان گرایش به الگوهای فرهنگ غربی در بین نوجوانان شاهد و ایثارگر استان آذربایجان غربی است. از بین کلیه دانش‌آموزان خانواده‌های شاهد و ایثارگر 15 الی 19 ساله (2145012 نفر)، 200 نفر ...  بیشتر
معنا در مکان و آفرینش هویت (نمونه موردی: بازار کرمانشاه)
معنا در مکان و آفرینش هویت (نمونه موردی: بازار کرمانشاه)

شکوفه میرزایی؛ سیاوش تیموری؛ سعیده نژادستاری

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1391، صفحه 121-141

چکیده
  هویت، مجموعه‌ای از صفات و مشخصاتی است که باعث تشخص یک فرد یا اجتماع از افراد و جوامع دیگر می‌شود، معنا در مکان، علاوه بر ویژگی‌های بصری، متأثر از تعاملات متقابل انسان‌ها، رفتار و فعالیت‌هاست. هویت ...  بیشتر
بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با هویت ملی جوانان نظامی (مطالعه موردی: شهرک شهید محلاتی تهران)
بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با هویت ملی جوانان نظامی (مطالعه موردی: شهرک شهید محلاتی تهران)

اسلام آقاپور

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1391، صفحه 143-162

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با هویت ملی نظامیان در یکی از مناطق نظامی است. این تحقیق با روش کمّی و تکنیک پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق ...  بیشتر