رابطة نظام ارزش‌ها با هویت ملی دانش‌آموزان مطالعة موردی؛ دانش‌آموزان پسر و دختر مقطع متوسطة شهر تهران 1388-1389
رابطة نظام ارزش‌ها با هویت ملی دانش‌آموزان مطالعة موردی؛ دانش‌آموزان پسر و دختر مقطع متوسطة شهر تهران 1388-1389

محمود عبایی کوپایی؛ قدسی احقر؛ فریبا رمضان پور

دوره 11، شماره 44 ، دی 1389، صفحه 3-25

چکیده
  هدف کلی این پژوهش بررسی رابطة نظام ارزش‌ها با هویت ملی دانش‌‌آموزان است. جامعة مورد مطالعه شامل کلیة دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1389 است. حجم نمونه طبق اصول علمی 330 نفر با استفاده ...  بیشتر
‌همگرایی اسطوره و عرفان در غزل‌های حافظ
‌همگرایی اسطوره و عرفان در غزل‌های حافظ

حسین منصوریان سرخگریه

دوره 11، شماره 44 ، دی 1389، صفحه 27-48

چکیده
  مقوله‌هایی مانند اسطوره و عرفان اگرچه دارای رویکردی به‌ظاهر متفاوت می‌باشند اما هر دو از مظاهر بارز و برجستة هویت ایرانی هستند که در مواضع متعدد به‌ویژه در بُعد نمادین بودن زبان، تأویل‌پذیری، روایت‌گری، ...  بیشتر
بازنمایی اجتماعی در شاهنامة فردوسی (بررسی سیر شکل‌گیری و دگرگونی جامعة ایرانی در شاهنامة فردوسی)
بازنمایی اجتماعی در شاهنامة فردوسی (بررسی سیر شکل‌گیری و دگرگونی جامعة ایرانی در شاهنامة فردوسی)

حمیرا (مهتا) بذرافکن؛ علی روحانی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1389، صفحه 49-72

چکیده
  جامعه‌شناسان معتقدند حیات اجتماعی بشر در قالب جامعه‌های شکار کننده و گردآورندة خوراک شروع شده و به تدریج با تغییرهای اجتماعی پیچیده شده است. خط سیر داستانی شاهنامة فردوسی نیز دارای همین ویژگی است، ...  بیشتر
هویت اسلامی ـ ایرانی در فلزکاری عصر صفوی؛ با تأکید بر کتیبه‌های موجود بر روی آثار فلزی
هویت اسلامی ـ ایرانی در فلزکاری عصر صفوی؛ با تأکید بر کتیبه‌های موجود بر روی آثار فلزی

محمد افروغ؛ علیرضا نوروزی طلب

دوره 11، شماره 44 ، دی 1389، صفحه 73-100

چکیده
  دوران صفوی نقطة عطفی در تاریخ ایران به شمار می‌رود و از آن می‌توان به‌عنوان شروع مرحلة جدیدی در تاریخ ایران دوران اسلامی یاد کرد. در این زمان دو عنصر مهم و برجسته یعنی «مذهب تشیع» و «هویت ملی» ...  بیشتر
نقش هویت در صورت‌بندی رزم ایرانی و تأثیر آن بر جنگ آینده
نقش هویت در صورت‌بندی رزم ایرانی و تأثیر آن بر جنگ آینده

حسین ولیوند زمانی؛ علی ایمانی سطوت

دوره 11، شماره 44 ، دی 1389، صفحه 101-126

چکیده
  این مقاله به تحلیل پدیدارشناسانة هویت رزمندة ایرانی و تأثیر آن بر جنگ آینده می‌پردازد. رزم ایرانی از خصلت‌های ویژه‌ای هم‌چون یکتاپرستی، برجستگی دوگانة خیر و شر، معاداندیشی، استشهاد و میهن‌دوستی ...  بیشتر
سبک زندگی و هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر شیراز)
سبک زندگی و هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر شیراز)

بیژن خواجه نوری؛ سمیه هاشمی؛ علی روحانی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1389، صفحه 127-152

چکیده
  مفهوم هویت ملی یکی از مفاهیم حساس و بسیار مهم در عرصة مطالعات سیاسی و اجتماعی است و در دهه‌های گذشته به‌طور نسبتاً وسیع با رویکردهای مختلف مورد کنکاش علمی قرار گرفته است. اما عمدة مطالعات انجام شده این ...  بیشتر
بررسی جامعه‌شناختی گفتمان‌های شعری دهة دوم پس از انقلاب اسلامی (1367-1376 هـ.ش)
بررسی جامعه‌شناختی گفتمان‌های شعری دهة دوم پس از انقلاب اسلامی (1367-1376 هـ.ش)

حسام ضیایی؛ علی صفایی سنگری

دوره 11، شماره 44 ، دی 1389، صفحه 153-176

چکیده
  انقلاب اسلامی به‌عنوان پدیده‌ای مهم در تاریخ معاصر، تأثیر زیادی بر ذهن و زبان شاعران در خصوص هدف و رسالت ادبیات داشته است. تحولات سال‌های آغازین انقلاب، شعر فارسی را به طور خیره کننده‌ای به سوی تعهد ...  بیشتر
سیاست مجازی: هویت و اجتماع در فضای مجازی
سیاست مجازی: هویت و اجتماع در فضای مجازی

دیوید هلمز؛ علی اشرف نظری

دوره 11، شماره 44 ، دی 1389، صفحه 177-183

چکیده
  کتاب «سیاست مجازی: هویت و اجتماع در فضای مجازی»، مجموعه‏ای علمی است که توسط تعدادی از دانشگاهیان امریکایی، استرالیایی و نیوزلندی پیرامون واقعیت مجازی و نشانگان آن در جامعه نگاشته شده است. این ...  بیشتر
دو نظام سیاسی ـ جغرافیایی در ایران (دولت مدرن ـ امت اسلامی)
دو نظام سیاسی ـ جغرافیایی در ایران (دولت مدرن ـ امت اسلامی)

رسول افضلی؛ ابراهیم صالح آبادی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1389، صفحه 187-195

چکیده
  کتاب دو نظام سیاسی ـ جغرافیایی در ایران (دولت مدرن ـ امت اسلامی) نوشتة رسول افضلی است که توسط مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1388، در 268 صفحه چاپ و منتشر شده است. مؤلف در زمینة جامعه‌شناسی سیاسی ...  بیشتر