تبیین الگوی نظری طراحی سازوکار همگرایی بر پایة واقعیت‌های جغرافیای سیاسی با رویکرد جغرافیای سیاسی انسان‌گرا
تبیین الگوی نظری طراحی سازوکار همگرایی بر پایة واقعیت‌های جغرافیای سیاسی با رویکرد جغرافیای سیاسی انسان‌گرا

محمدرضا حافظ نیا؛ عطاءا... عبدی؛ زهرا احمدی پور؛ اکبر پرهیزگار

دوره 10، شماره 40 ، دی 1388، صفحه 3-31

چکیده
  طراحی سیاست همگرایی در سیاست‌گذاری کلان ملی، و با عطف به متفاوت بودن وضع تاریخی، جغرافیایی، و سیاسی کشورهای مختلف،‌و عرضه اجرای الگوهای مدیریت قومی یکسان برای کشورها از سوی صاحب‌نظران و سیاستمداران،‌ ...  بیشتر
درآمدی نظری بر کاربرد و نقد نظریة چهارچوب‌سازی در تحلیل پویش‌های قومی
درآمدی نظری بر کاربرد و نقد نظریة چهارچوب‌سازی در تحلیل پویش‌های قومی

علی کریمی مله

دوره 10، شماره 40 ، دی 1388، صفحه 33-52

چکیده
  این مقاله به بررسی میزان توانایی نظریة چهارچوب‌سازی در تحلیل پویش‌های قومی می‌پردازد. این چشم‌انداز نظری بر نقش عنصر فرهنگ و معنا در مطالعة پویش‌ها و رفتارهای جمعی و کوشش کنشگران برای برساختن و گسترش ...  بیشتر
بازشناسی هویت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بازشناسی هویت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سیدمحمد رضایی؛ محمدصادق جوکار

دوره 10، شماره 40 ، دی 1388، صفحه 53-88

چکیده
  قوانین اساسی به‌عنوان برآیند هویت ملی، خواست و ارادة مردم هر کشور به‌شمار می‌رود که رابطه و جایگاه مردم با همدیگر و با نظام سیاسی و اهداف آرمان‌های کشور را مشخص می‌نماید. از این‌رو در پژوهش حاضر در ...  بیشتر
بررسی جامعه‌شناختی نقش مدارس در شکل‌گیری هویت ملی دانش‌آموزان (مطالعة موردی دانش‌آموزان سال سوم و پیش‌دانشگاهی شهر شیراز)
بررسی جامعه‌شناختی نقش مدارس در شکل‌گیری هویت ملی دانش‌آموزان (مطالعة موردی دانش‌آموزان سال سوم و پیش‌دانشگاهی شهر شیراز)

سیدمحمدصادق مهدوی؛ فخرالسادات پیلتن

دوره 10، شماره 40 ، دی 1388، صفحه 89-115

چکیده
  افراد هویت ملی را از طریق اجتماعی‌شدن به دست می‌آورند، آن را جزئی از شخصیت خود می‌سازند و در موقعیت‌های مناسب از آن استفاده می‌کنند. سازوکار تکوین هویت ملی برعهدة آموزش و پرورش و به‌ویژه برعهدة محیط ...  بیشتر
بررسی تحمل و مدارا به‌عنوان یکی از اجزاء سرمایة اجتماعی (با تکیه بر دیدگاه سعدی)
بررسی تحمل و مدارا به‌عنوان یکی از اجزاء سرمایة اجتماعی (با تکیه بر دیدگاه سعدی)

علی نصراصفهانی؛ محمداسماعیل انصاری؛ علی شائمی برزکی؛ حسین آقاحسینی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1388، صفحه 117-132

چکیده
  یکی از چالش‌های عصر جدید ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی است. صاحب‌نظران در سال‌های اخیر اذعان داشته‌اند که تحمل و مدارا بخشی از سرمایه اجتماعی است. تحمل و مدارا بخشی از هویت ما ایرانیان است و در ادب فارسی ...  بیشتر
هویت قبیله‌ای به مثابة واقعیت در نهج‌البلاغه
هویت قبیله‌ای به مثابة واقعیت در نهج‌البلاغه

ابراهیم برزگر

دوره 10، شماره 40 ، دی 1388، صفحه 133-157

چکیده
  هویت در منابع و متون اسلامی از جمله نهج‌البلاغه، موضوعی وسیع و عمیق است. در این کتاب ارزشمند، به هویت قبیله‌ای به‌عنوان واقعیت و «سیاست آن‌گونه که هست»، در ابعاد گوناگونی توجه شده است. هویت و ملاحظات ...  بیشتر
ملی‌گرایی و وحدت اسلامی، تعامل یا تقابل؟
ملی‌گرایی و وحدت اسلامی، تعامل یا تقابل؟

محسن خلیجی اسکوئی؛ عبدالکریم ارسطو

دوره 10، شماره 40 ، دی 1388، صفحه 159-180

چکیده
  وحدت‌گرایان اسلامی از «ملی‌گرایی»، به دلیل نقش آن در ایجاد تفرقه و نزاع میان مسلمانان و تجزیة سرزمین‌های اسلامی، بدبین می‌باشند، ملی‌گرایان نیز به دلیل برداشت نادرست از مفهوم «وحدت اسلامی»، ...  بیشتر
تکوین جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران: با تأکید بر دوره صفویه
تکوین جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران: با تأکید بر دوره صفویه

حسین گودرزی؛ علی اشرف نظری

دوره 10، شماره 40 ، دی 1388، صفحه 181-190

چکیده
  حسین گودرزی از پژوهشگران حوزه مطالعات هویتی و دارای تألیفاتی در این زمینه است که از میان آنها می‌توان به کتاب‌های زبان و هویت (به اهتمام)(1)، گفتارهایی درباره انقلاب مشروطیت و هویت ملی (به کوشش)(2) و جامعه‌شناسی ...  بیشتر