نقش زبان فارسی در گسترش هویت ملی و فرهنگی ایران
نقش زبان فارسی در گسترش هویت ملی و فرهنگی ایران

مرتضی فلاح

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1387، صفحه 3-30

چکیده
  ایران به دلیل موقعیت خاص طبیعی، جغرافیایی و سیاسی خود، از سپیده د‌مان تاریخ تاکنون، حوادث پرشماری را از سرگذرانده است. آنچه البته این کشور دیرینه‌سال را در برابر هجوم‌ها و ایلغارها همچنان پابرجا نگه‌داشته، ...  بیشتر
مطالعة تجربی منابع هویت ایران
مطالعة تجربی منابع هویت ایران

رحمت الله صدیق سروستانی؛ ابراهیم حاجیانی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1387، صفحه 31-52

چکیده
  این مقاله برگرفته از مطالعه‌ای پیمایشی که در سطح ملی است به منظور بررسی و سنجش میزان قوت انواع هویت جمعی در ایران ـ شامل هویت‌های ملی، قومی، مذهبی و مدرن ـ با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ...  بیشتر
مفهوم و مصداق آگاهی ملی در تاریخ ایران
مفهوم و مصداق آگاهی ملی در تاریخ ایران

نادر پروین

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1387، صفحه 53-78

چکیده
  یکی از ویژگی‌های اساسی هر ملت که نقش بارزی در تعیین هویت ملی آن جامعه دارد، آگاهی ملی است. ملت ایران نیز در زمرة ملت‌هایی است که همواره دارای نوعی آگاهی ملی بوده که در فراز و نشیب تاریخ به مثابة سپری در ...  بیشتر
گونه‌شناسی روایت‌های جنگ
گونه‌شناسی روایت‌های جنگ

فرانک جمشیدی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1387، صفحه 79-111

چکیده
  گونه‌شناسی روایت‌های جنگ در مقالة حاضر با کاربست چارچوب نظری میشل فوکو در دیرینه‌شناسی و وام‌گیری از مفاهیمی که وی برای نشان دادن تعیین حدود معرفت و تأکید بر امکانِ متفاوت‌ اندیشیدن برای دست‌یابی ...  بیشتر
بررسی ارتباط بین نظام ارزشی نوجوانان و هویت ملی آنان
بررسی ارتباط بین نظام ارزشی نوجوانان و هویت ملی آنان

اسفندیار آزاد مرزآبادی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1387، صفحه 113-132

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط میان نظام ارزشی نوجوانان و هویت ملی آنان است. بر این اساس، تعداد 984 نفر از نوجوانان دبیرستان‌های شهر تهران که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده بودند، مورد ...  بیشتر
همبستگی ملی در کتب درسی دورة ابتدایی (مورد مطالعه: کتب فارسی)
همبستگی ملی در کتب درسی دورة ابتدایی (مورد مطالعه: کتب فارسی)

حاکم قاسمی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1387، صفحه 133-160

چکیده
  ایجاد روح جمعی، پیوند بین اعضای جامعه و دستیابی به همبستگی ملی یکی از اهداف نظام‌های آموزشی در هر جامعه‌ای است. برای دستیابی به این هدف، دوره‌های مختلف آموزشی طراحی شده است که هر یک متناسب با مختصات ...  بیشتر
ارتباط جشن «تیرما سیزّه شو» با برخی اسطوره‌های کهن
ارتباط جشن «تیرما سیزّه شو» با برخی اسطوره‌های کهن

رضا ستاری

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1387، صفحه 161-172

چکیده
  بیشتر جشن‌ها و آیین‌های دیرسال، در اسطوره‌های کهن ریشه دارد و در اصل جنبة عملی باورهای اسطوره‌ای مردمانی بوده که در زادبوم فرهنگی خود زیسته‌اند. جشن «تیرما سیزّه ‌شو» ـ‌ که خود بازماندة جشن ...  بیشتر
ملت‌سازی: مفهوم اساسی برای تحول منازعه مسالمت‌آمیز
ملت‌سازی: مفهوم اساسی برای تحول منازعه مسالمت‌آمیز

جوچین هیپلر؛ بهاره سازمند

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1387، صفحه 173-180

چکیده
  کتاب ملت‌سازی متشکل از مجموعه مقالاتی است که در سه بخش توسط جوچین هیپلر تدوین و گردآوری شده است. هیپلر در ابتدای کتاب بیان می‌کند که عواقب و پیامدهای حوادث افغانستان و عراق و تلاش‌های صورت‌گرفته برای ...  بیشتر