جامعه‌شناسی جمعیت عشایر کوچنده‌ی ایران
جامعه‌شناسی جمعیت عشایر کوچنده‌ی ایران

علی اکبر نیک خلق

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1383، صفحه 9-35

چکیده
  در این مقاله سعی شده است با نگاهی جامعه‌شناختی و با اتکاء به نتایج سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1377 ساختار و ترکیب جمعیت عشایر کوچ‌رو ایران براساس شاخص‌هایی شامل: سن، جنسیت، وضع سواد و سطح تحصیلات، ...  بیشتر
پوشاک و هویت قومی و ملی
پوشاک و هویت قومی و ملی

پیمان متین

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1383، صفحه 37-48

چکیده
  معمولاً برای تفکیک و بازشناخت اقوام و ملل گوناگون، به بررسی و تحلیل ارزش‌های آنان مثل دین و مذهب، زبان و ادبیات، آداب و سنن و حتی نژاد و پیشینه‌ی تاریخی می‌پردازند. یکی از بارزترین نمودهای عینی و ذهنی ...  بیشتر
ساختار سنتی، اداری و مدیریتی ایل بختیاری و کارکردهای آن
ساختار سنتی، اداری و مدیریتی ایل بختیاری و کارکردهای آن

بهرام امیراحمدیان

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1383، صفحه 49-82

چکیده
  از دوره‌هـای گذشته تا اوایل حکـومت پهلـوی دوم‌، نـوعی از حکومت‌های محلی وجود داشت که با تکیه بر توان‌های محیطی و ساختار فرهنگی جامعه‌ی مبتنی بر اقتصاد شبانی و کوچ نشینی‌، به نام جامعه‌ی عشایری امور ...  بیشتر
نسبت هویت ایلی و هویت قومی در ایلات و عشایر ایران
نسبت هویت ایلی و هویت قومی در ایلات و عشایر ایران

سیدقاسم حسینی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1383، صفحه 83-102

چکیده
  گونه‌‌ی زیست ایلی ایران به‌عنوان یکی از کهن‌ترین اشکال زیست، دارای تاریخ پرفراز و نشیبی است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این شکل زندگی در ایران، برخورداری از ساختار سیاسی ـ اجتماعی مستقل می‌باشد که ...  بیشتر
قبله‌ی عشایر، کعبه‌ی کشور
قبله‌ی عشایر، کعبه‌ی کشور

سید مصطفی تقوی مقدم

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1383، صفحه 103-123

چکیده
  این نوشته در پی آن است که به نقش عشایر در حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران بپردازد. بدین منظور دو فرضیه را مورد برسی قرار داده است: فرضیه‌ای که در این باره برای عشایر نقش منفی قایل شده و دیگری فرضیه‌ای ...  بیشتر
نفت و بازتاب آن در آثار داستان‌نویسان خوزستانی
نفت و بازتاب آن در آثار داستان‌نویسان خوزستانی

محمد جعفری (قنواتی)

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1383، صفحه 127-147

چکیده
  این مقاله به دنبال بررسی چگونگی پیدایش و شکل‌گیری هویت‌های جدید منطقه‌ای در استان خوزستان تحت تأثیر فعالیت‌های شرکت نفت با استناد به آثار داستان‌نویسان خوزستانی است. نویسنده ابتدا محدوده‌ی جغرافیایی ...  بیشتر
معرفی و نقد کتاب: تنش‌های قومی ماورای مرزها
معرفی و نقد کتاب: تنش‌های قومی ماورای مرزها

روبین عزیزان؛ یانگ جین زانگ؛ سعید وثوقی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1383، صفحه 151-178

چکیده
  گرد‌آورندگان این مجموعه مقالات روبـن عـزیـزان و یـانگ جیـن زانگ استـادان دانشکـده‌ی علــوم سیـاسـی دانشگاه اوکلند هستند. این کتاب در آغـاز راه مورد توجه محققین روسی و چینی قـرار گـرفتـه و به همین سبب ...  بیشتر
معرفی و نقد کتاب: قبایل مرزنشین ایران: ایل شاهسون
معرفی و نقد کتاب: قبایل مرزنشین ایران: ایل شاهسون

ریچارد تاپر؛ محمدعلی قاسمی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1383، صفحه 179-186

چکیده
  ریچـارد تاپـر از محققـان سرشناس مسایل خاورمیانه و مدرس مردم‌شناسی در مـدرسـه‌ی مـطالعـات شـرقـی و آفریقایی در دانشگاه لندن است. زمینـه‌ی اصلی تحقیقات و تألیفات او کـوچ‌نشینی و حیـات عشـایـری و هم‌چنین ...  بیشتر
معرفی و نقد کتاب: تاریخ سیاسی کهگیلویه
معرفی و نقد کتاب: تاریخ سیاسی کهگیلویه

سیدمصطفی تقوی مقدم؛ داریوش جهان بین

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1383، صفحه 187-204

چکیده
  کتـاب تـاریـخ سیـاسـی کهگیلـویه را می‌توان در زمره‌ی کتـاب‌های دوران پختگـی و سنجیـدگـی تـاریـخ‌نگـاری عشایـری منطقه برشمرد. این کتاب که حـاوی 580 صفحـه مطلب بـه همـراه ضمـایمـی از قبیـل: اسنـاد، ...  بیشتر
میزگرد: عشایر و هویت ایرانی (2)
میزگرد: عشایر و هویت ایرانی (2)

سکندر امان اللهی بهاروند؛ محمدحسین پاپلی یزدی؛ مرتضی فرهادی؛ کیانوش کیانی هفت لنگ

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1383، صفحه 207-246

چکیده
  مطالب این شمـاره ادامه‌ی مباحث میزگـرد «عشایـر و هـویت ایـرانی» است که نخستین بخش آن در هفدهمین شمـاره‌ی فصلنامه ارایـه شـد. در میـزگـرد قبل، مفهـوم‌سـازی واژه‌ی عشایـر، سـابقه‌ی زندگی کوچ‌نشینی ...  بیشتر