سخن سردبیر
سخن سردبیر

علی کریمی

دوره 2، شماره 6 ، دی 1379، صفحه 7-8

چکیده
  فرهنگ یکی از گسترده‌ترین مفاهیمی است که در علوم اجتماعی از آن استفاده می‌شود و دلالت‌های ضمن و بار معنایی وسیعی دارد. فرهنگ ضمن آن‌که مشترکات گروهی بین افراد را می‌نمایاند، از ویژگی خاص‌گرایانه و ...  بیشتر
میزگرد: تبادل فرهنگ‌ها؛ ضرورت‌ها و دورنماها
میزگرد: تبادل فرهنگ‌ها؛ ضرورت‌ها و دورنماها

عماد افروغ؛ کاووس سیدامامی؛ صادق طباطبایی؛ مهدی محسنیان راد؛ محمد مسجدجامعی؛ داود غرایاق زندی

دوره 2، شماره 6 ، دی 1379، صفحه 11-55

چکیده
  میزگرد این شماره از فصلنامه، به بررسی موضوع «تبادل فرهنگ‌ها و ادیان» اختصاص یافته است. آنچه که از نظر خوانندگان ارجمند می‌گذرد، نظریه‌ها و تحلیل‌های جمعی از استادان دانشگاه‌ها و دست‌اندرکاران ...  بیشتر
تعدد فرهنگی و سیاست: صورت مسأله
تعدد فرهنگی و سیاست: صورت مسأله

سیدعلی رضا حسینی بهشتی

دوره 2، شماره 6 ، دی 1379، صفحه 59-72

چکیده
  جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، نه از فرهنگی واحد، که از فرهنگ‌های گوناگون شکل گرفته است. با گسترش نهضت چندفرهنگی‌گرایی در دهه‌های اخیر، مسأله‌ی به رسمیت شناختن تعدد فرهنگی و تأثیر هویت‌های گوناگون ...  بیشتر
فرهنگ؛ تهاجم، تبادل، تحول
فرهنگ؛ تهاجم، تبادل، تحول

احمد گل محمدی

دوره 2، شماره 6 ، دی 1379، صفحه 73-101

چکیده
  «غربی‌شدن»، «فراگیر شدن فرهنگ مصرفی» و «گسترش اسلوب زندگی امریکایی»، سه شکل تکامل یافته‌ی تهاجم فرهنگی است. مدن غرب در ابتدا تعریفی خاص از خود ارائه می‌داد و چنین تعریفی را عام و جهانی ...  بیشتر
تبادل فرهنگی؛ پیش‌نیازها و کارکردها
تبادل فرهنگی؛ پیش‌نیازها و کارکردها

محمدرضا عیوضی

دوره 2، شماره 6 ، دی 1379، صفحه 103-123

چکیده
  شرط کافی برای تمدن‌آفرینی، توسعه و گسترش فرهنگ در محیط بیرونی و نیز اثرگذاری آن در فرهنگِ دیگر است. در حقیقت، اگر فرهنگ‌ها، در حصار جغرافیایی خود محصور بمانند، امکان عرضه و ظهور در جامعه‌ای فراتر از ...  بیشتر