هویت‌طلبی جدید ایرانی‌ها در بستر جهانی‌شدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یاسوج)
هویت‌طلبی جدید ایرانی‌ها در بستر جهانی‌شدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یاسوج)

رضا التیامی نیا؛ بهنام رشیدی زاده

دوره 20، شماره 79 ، مهر 1398، ، صفحه 75-92

چکیده
  هویت ملی و مذهبی شکلی از آگاهی به خود، ارزش‌ها و باورها، جامعه، فرهنگ، تاریخ و آینده را القا می‌کند و در پاسخ به این‌که من یا ما چه کسی هستیم و چه کسی می‌خواهیم باشیم مطرح می‌شود. جهانی‌شدن پدیده‌ای ...  بیشتر
فراگیری زبان انگلیسی و هویت ملی در عصر جهانی‌سازی
فراگیری زبان انگلیسی و هویت ملی در عصر جهانی‌سازی

محمدرضا قمری

دوره 19، شماره 76 ، دی 1397، ، صفحه 105-120

چکیده
  زمینه و هدف: مطرح شدن دیدگاه‌های تک فرهنگی در آموزش و گسترش فراگیری زبان انگلیسی به‌عنوان ابزار اصلی جهانی‌شدن نگرانی‌ها را افزایش داده است. این مقاله با هدف بررسی رابطه یادگیری زبان انگلیسی و شکل‌گیری ...  بیشتر
رادیکالیسم تکفیری، هویت و پست‌مدرنیسم
رادیکالیسم تکفیری، هویت و پست‌مدرنیسم

نسا زاهدی؛ سید ابراهیم سرپرست سادات

دوره 19، شماره 74 ، تیر 1397، ، صفحه 129-144

چکیده
  رادیکالیسم به‌عنوان عارضه‌ای در مواجهه با دستاوردهای بنیاد افکن مدرنیسم در عصر حاضر تلقی می‌شود که گاه منجر به پناه جستن گروه‌های رادیکال به شیوه‌های تروریستی و تلاش برای تحقق آرمانشهر برآمده از ...  بیشتر
جهانی‌شدن، اینترنت و انسجام ملی در ایران؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان
جهانی‌شدن، اینترنت و انسجام ملی در ایران؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان

حسین مسعودنیا؛ عاطفه فروغی؛ زهرا صادقی نقدعلی؛ محمودرضا رهبرقاضی

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1392، ، صفحه 149-171

چکیده
  وقوع انقلاب صنعتی سوم معروف به انقلاب دیجیتالی در عرصه ارتباطات سبب وقوع تحولی گردید که به جهانی‌شدن معروف است. جهانی‌شدن به معنای نزدیکی دولت‌ها و ملت‌‌ها به یکدیگر در عرصه‌های مختلف پیامدهای سیاسی ...  بیشتر
ارزیابی عملکرد شبکه اشراق در تقویت هویت و همبستگی ملی
ارزیابی عملکرد شبکه اشراق در تقویت هویت و همبستگی ملی

حسین نوروزی

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1392، ، صفحه 173-192

چکیده
  امروزه کارکرد رسانه‌های جمعی مثل تلویزیون و تأثیر آن بر هویت و همبستگی ملی محل بحث است. شبکة اشراق از حدود یک دهه قبل در استان زنجان تأسیس و فعال شده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است که: ...  بیشتر
نقش جهانی‌شدن و هویت اسلامی در جنبش‌های اسلامی منطقه
نقش جهانی‌شدن و هویت اسلامی در جنبش‌های اسلامی منطقه

فرهاد حصاری؛ عزالدین نوروزی؛ افشین منوچهرآبادی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1392، ، صفحه 97-120

چکیده
  ویژگی عمده و اساسی دوران معاصر چالش‌های بنیادین ناشی از تهاجم فرهنگ و تفکر مدرن غربی به جهان اسلام بوده است. جهان اسلام همانند دیگر مناطقی که در طول دورة استعمار تحت سیطره و تسلط غربیان قرار گرفتند، چنین ...  بیشتر
بنیادها و ظرفیت‌های هویت اسلامی و هویت تجددی در گفتمان جهانی‌شدن
بنیادها و ظرفیت‌های هویت اسلامی و هویت تجددی در گفتمان جهانی‌شدن

جعفر هزارجریبی؛ صابر جعفری کافی آبادی؛ حامد ذاکری

دوره 13، شماره 52 ، دی 1391، ، صفحه 157-181

چکیده
  با وجود تفاسیر متنوع از جهانی‌شدن، می‌توان این مفهوم را در مسیر تحولات ادواری تجدد، درک کرد. جهانی‌شدن در چالش با هویت‌های فرهنگی در صدد تعلیق و بازتعریف آنها در سیر تک‌خطی تاریخ غربی است. این مقاله ...  بیشتر
جهان‌گرایی در اندیشه و آثار سعدی
جهان‌گرایی در اندیشه و آثار سعدی

حاکم قاسمی؛ ملیحه رمضانی

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1391، ، صفحه 27-50

چکیده
  جهانی‌شدن به عنوان فرایندی فراگیر همه ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و فرهنگ‌های مختلف را در سراسر جهان با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده است. در چنین وضعیتی فرهنگ ایرانی نیز مانند هر فرهنگ دیگری ...  بیشتر
بررسی مفهوم کشور در شاهنامه فردوسی
بررسی مفهوم کشور در شاهنامه فردوسی

پیروز مجتهدزاده؛ محمدرضا حافظ نیا؛ ابوالفضل کاوندی کاتب

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1390، ، صفحه 31-55

چکیده
  کشور پدیده‌ای انسانی و حاصل بینش سیاسی اوست. این مفهوم دربرگیرندة واحدهای سیاسی ـ جغرافیایی مستقل است که برجسته‌ترین تقسیم‌بندی جهان کنونی را شکل می‌دهند و هم‌زمان با شکل‌گیری سیاسی ایران در دورة ...  بیشتر
تولد غرب و برساخت شرق دیگری‌شده از رویکرد پسااستعماری
تولد غرب و برساخت شرق دیگری‌شده از رویکرد پسااستعماری

احمد محمدپور؛ مهدی علیزاده

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1390، ، صفحه 141-170

چکیده
  رویکرد یا مطالعات پسااستعماری از حوزه‏های مطالعاتی جدید در مورد کشورهای موسوم به جهان‏ سوم است. این رویکرد نگرشی است انتقادی به مجموعه‏ای از رهیافت‏های نظری غربی که پیامدهای گوناگون دورة استعماری ...  بیشتر
سبک زندگی و هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر شیراز)
سبک زندگی و هویت ملی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر شیراز)

بیژن خواجه نوری؛ سمیه هاشمی؛ علی روحانی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1389، ، صفحه 127-152

چکیده
  مفهوم هویت ملی یکی از مفاهیم حساس و بسیار مهم در عرصة مطالعات سیاسی و اجتماعی است و در دهه‌های گذشته به‌طور نسبتاً وسیع با رویکردهای مختلف مورد کنکاش علمی قرار گرفته است. اما عمدة مطالعات انجام شده این ...  بیشتر
مطالعة تطبیقی نگرش‌های زبانی فارسی‌زبانان به دو زبان فارسی و انگلیسی با توجه به موضوع جهانی‌شدن
مطالعة تطبیقی نگرش‌های زبانی فارسی‌زبانان به دو زبان فارسی و انگلیسی با توجه به موضوع جهانی‌شدن

نگار داوری اردکانی؛ محمدرضا رضائیان دلوئی؛ حسین مغانی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1389، ، صفحه 81-104

چکیده
  امروزه گسترة کاربرد زبان انگلیسی تا بدانجاست که زبانی جهانی و یا میانجی جهانی در حوزه‌های تجارت، رسانه‌های گروهی، علم و فناوری قلمداد می‌گردد و پژوهش‌های بسیاری دربارة تأثیرهای بالقوة این زبان بر ...  بیشتر
بررسی رابطة جهانی‌شدن با توسعة گردشگری (مطالعة موردی: تهران)
بررسی رابطة جهانی‌شدن با توسعة گردشگری (مطالعة موردی: تهران)

زهرا نکویی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ محمدحسین ایمانی خوشخو

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1389، ، صفحه 109-134

چکیده
  جهانی‌شدن، پدیده‌ای است که امروزه توجه محافل علمی را بیش از پیش به خود جلب نموده است. اگرچه این پدیده در گذشته نیز وجود داشته امروزه بیشتر به دلیل فناوری‌های نوین ارتباطی، رنگ و بویی تازه به خود گرفته ...  بیشتر
بررسی تأثیر بُعد فرهنگی جهانی‌شدن بر هویت قومی (مطالعة موردی جوانان 15 تا 29 سالة شهرستان بوکان)
بررسی تأثیر بُعد فرهنگی جهانی‌شدن بر هویت قومی (مطالعة موردی جوانان 15 تا 29 سالة شهرستان بوکان)

جلیل سحابی؛ هاشم آقابیگ پوری

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1389، ، صفحه 135-153

چکیده
  در این مقاله سعی شده رابطة بُعد فرهنگی جهانی‌شدن با هویت قومی شهرستان بوکان بررسی شود. روش به کار رفته در تحقیق، پیمایشی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده کرده‌ایم. براساس فرمول کوکران ...  بیشتر
معماری ملی از دیدگاه هویت فرهنگی
معماری ملی از دیدگاه هویت فرهنگی

الهام پرویزی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1388، ، صفحه 81-108

چکیده
  معماری به‌عنوان بستر اتفاق زندگی بشر یکی از تأثیرگذارترین هنرها در جهت نمایاندن فرهنگ عامه و الگوهای ساختاری آن در هر دوره است، و این امر باعث انعکاس کلّیتی قابل بررسی و قضاوت از فرهنگ، تفکر و ناخودآگاه ...  بیشتر
بررسی نقش برنامة درسی پنهان در ایجاد نگرش به اقتدار، تقویت هویت ملی و جهانی‌شدن (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مدارس متوسطه)
بررسی نقش برنامة درسی پنهان در ایجاد نگرش به اقتدار، تقویت هویت ملی و جهانی‌شدن (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مدارس متوسطه)

صمد ایزدی؛ محمود شارع پور؛ راضیه قربانی قهرمان

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1388، ، صفحه 109-136

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی مؤلّفه‌های برنامة درسی پنهان، با تأکید بر نقش ساختار اجتماعی حاکم بر مدارس متوسّطة استان مازندران در ایجاد نگرش دانش‌آموزان به مسئلة اقتدار، تقویت هویّت ملّی و ایجاد نگرش به ...  بیشتر
جهانی‌شدن فرهنگ با تأکید بر هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان
جهانی‌شدن فرهنگ با تأکید بر هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان

مهدی ادیبی؛ بهجت یزدخواستی؛ مهناز فرهمند

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1387، ، صفحه 99-118

چکیده
  جهانی‌شدن، فرایند گریزناپذیر قرن 21، پدیده‌ای است که در دهة پایانی قرن بیستم، تبعات و پیامدهای گستردة آن ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع جهانی را از جمله ایران تحت‌الشعاع قرار داده ...  بیشتر
لزوم اتخاذ سیاست زبانی مناسب در برابر گسترش زبان انگلیسی
لزوم اتخاذ سیاست زبانی مناسب در برابر گسترش زبان انگلیسی

طاهره احمدی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1387، ، صفحه 119-134

چکیده
  در دهه‌های اخیر زبان انگلیسی متعاقب پدیدة جهانی‌شدن به طور بی‌سابقه‌ای گسترش یافته و چالشی جدید برای کشورهای غیرانگلیسی‌زبان ایجاد کرده است. از سویی ارتباطات جهانی ایجاب می‌کند که این زبان مورد ...  بیشتر
اینترنت و هویت
اینترنت و هویت

عباس گرگی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1385، ، صفحه 53-69

چکیده
  بدون تردید، ورود فن‌آوری‌های ارتباطی ـ به‌ویژه اینترنت ـ دگرگونی‌های بنیادینی را در ساختار مناسبات و ارتباطات انسانی ایجاد کرده است. پی‌آمد این امر شکل‌گیری نوع جدیدی از تعاملات انسانی است که ضمن ...  بیشتر
هویت ایرانی در اندیشه‌‌ی رضا داوری اردکانی
هویت ایرانی در اندیشه‌‌ی رضا داوری اردکانی

محمد مروار

دوره 5، شماره 20 ، دی 1383، ، صفحه 31-54

چکیده
  هویت ایرانی از مباحث مورد توجه روشنفکران ایرانی در سده‌ی اخیر بوده است. رضا داوری‌اردکانی در زمره‌ی روشنفکرانی است که با نگرشی فلسفی و البته نوع هایدگری آن در مقوله‌ی هویت ایرانی و نسبت آن با دیگر هویت‌ها ...  بیشتر
گفتمان گفت‌وگو؛ دیالکتیک همکاری تمدنی و همزیستی فرهنگی
گفتمان گفت‌وگو؛ دیالکتیک همکاری تمدنی و همزیستی فرهنگی

سیدحسین سیف زاده

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1381، ، صفحه 27-43

چکیده
  دوره کنونی، عصر تفوق مدرنیته بر سنت‌های فکری پیشین محسوب می‌شود. اما تحلیل‌های تاریخی و پیش‌بینی دگرگونی‌های آن منجر به شکل‌گیری سه نظریه شاخص در این عرصه شده است. فوکویاما و همفکرانش که معتقد به ...  بیشتر
جهانی‌شدن و هویت ملی
جهانی‌شدن و هویت ملی

محمدرضا دهشیری

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1379، ، صفحه 71-100

چکیده
  این مقاله پس از تبیین نگرش بدبینانه به جهان‌گرایی  به‌عنوان پروژه‌ای تحمیلی و تلقی خوش‌بینانه از جهانی‌شدن  به‌عنوان فرآیندی تعمیمی، به بررسی آثار مثبت و منفی آن بر هویت ملی براساس فرضیه «یکپارچگی ...  بیشتر