فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در مورد رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی
فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در مورد رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی

محسن نیازی؛ سیده صباح متولیان؛ هادی رازقی مله؛ علی فرهادیان؛ نیره جاویدانی

دوره 21، شماره 82 ، تیر 1399، ، صفحه 135-156

چکیده
  گستردگی و پراکندگی مطالعات، با موضوع سرمایه‌ی فرهنگی و هویت اجتماعی، اهمیت بررسی فراتحلیل تحقیقات علمی جهت ترسیم تصویری جامع از مطالعات صورت گرفته را بیش‌ازپیش آشکار نموده است و ضرورت استفاده از روش ...  بیشتر
بررسی رابطه‌ی بین سطح یادگیری زبان انگلیسی و تغییر هویت اجتماعی ـ فرهنگی زبان‌آموزان ایرانی
بررسی رابطه‌ی بین سطح یادگیری زبان انگلیسی و تغییر هویت اجتماعی ـ فرهنگی زبان‌آموزان ایرانی

حبیب الله محمدی؛ سیروس ایزدپناه

دوره 20، شماره 78 ، تیر 1398، ، صفحه 45-60

چکیده
  محققان زیادی رابطه‌ی یادگیری زبان انگلیسی و عوامل اجتماعی، همچون هویت را بررسی کرده‌اند، امّا مطالعات اندکی به بررسی رابطه‌ی یادگیری زبان انگلیسی و تغییر یا شکل‌گیری هویت اجتماعی ـ فرهنگی زبان‌آموزان ...  بیشتر
ارائه مدل اثرگذار هویت و اعتماد اجتماعی بر نگرش به توسعه‌ی سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر تهران)
ارائه مدل اثرگذار هویت و اعتماد اجتماعی بر نگرش به توسعه‌ی سیاسی (مورد مطالعه: مردم شهر تهران)

بابک ارسیا؛ احمد ساعی؛ علیرضا ازغندی

دوره 20، شماره 78 ، تیر 1398، ، صفحه 111-130

چکیده
  پژوهش حاضر با عنوان «ارائه‌ی مدل اثرگذار هویت و اعتماد اجتماعی بر نگرش به توسعه سیاسی» در بین شهروندان تهرانی بالای ۱۸ سال شهر تهران اعم از زن و مرد، انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش ...  بیشتر
نظریه هویت اجتماعی و بازنمایی کنش‌ هویتی داعش
نظریه هویت اجتماعی و بازنمایی کنش‌ هویتی داعش

علی اشرف نظری؛ شهره پیرانی

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1396، ، صفحه 77-98

چکیده
  داعش گروهی سلفی ـ تکفیری با معرفی خود به‌عنوان درون‌گروه و مخالفانش به‌عنوان برون‌گروه به تعریف هویت اجتماعی برای خود و اعضایش دست می‌زند. پایه‌های این هویت مبتنی بر ادعای حفظ ارزش‌های اسلامی و عزت‌نفس ...  بیشتر
مطالعة رابطة سرمایه اجتماعی، سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی مطالعة موردی: جوانان شهر بندرعباس
مطالعة رابطة سرمایه اجتماعی، سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی مطالعة موردی: جوانان شهر بندرعباس

بیژن خواجه نوری؛ لیلا پرنیان؛ صغری همت

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1393، ، صفحه 95-120

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی رابطة سرمایه اجتماعی و سرمایة فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان شهر بندرعباس است. این تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه انجام گرفته است. شیوة نمونه‌گیری، تصادفی سهمیه‌ای ...  بیشتر
عوامل مؤثر بر هویت ملی در بین دانش‌آموزان مناطق مرزی
عوامل مؤثر بر هویت ملی در بین دانش‌آموزان مناطق مرزی

حسن مومنی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1391، ، صفحه 53-68

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر هویت ملی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان مرزی دهلران می‌پردازد. متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، هماهنگی ارزش‌های گروهی، مورد تأیید ...  بیشتر
بررسی و مقایسه ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری هویت ملی؛ (مطالعه موردی دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه و دانشجویان شهر تهران)
بررسی و مقایسه ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری هویت ملی؛ (مطالعه موردی دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه و دانشجویان شهر تهران)

مریم حسینی انجدانی؛ زهرا درویزه

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1391، ، صفحه 3-26

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه و سنجش ابعاد شناختی و عاطفی هویت ملی و معرفی جنبه رفتاری آن به عنوان بعدی جدید و مقایسة روند تحولی این ابعاد در اوایل و اواخر نوجوانی و اوایل جوانی بوده است؛ در این پژوهش 700 نفر دانش‌آموز ...  بیشتر
سیمای هویت اجتماعی جوانان ایرانی
سیمای هویت اجتماعی جوانان ایرانی

فرنگیس آلمال

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1390، ، صفحه 121-148

چکیده
  معمای «هویت» در چند دهة گذشته تلاش‌های علمی صاحب‌نظران عرصة روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی، علوم سیاسی و روابط بین‌المللی را به خود مشغول کرده است. تحولات دهه‌های اخیر چه ...  بیشتر
بررسی رابطة سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی در بین دانشجویان تبریز
بررسی رابطة سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی در بین دانشجویان تبریز

میکائیل حسین زاده

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1388، ، صفحه 49-73

چکیده
  این مطالعه در صدد بررسی رابطة ابعاد سه‌گانة سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه‌های تبریز است. بر اساس دیدگاه پی‌یِر بوردیو سرمایة فرهنگی دارای سه بُعد ذهنی، عینی و نهادی است.وجه ...  بیشتر
جهانی‌شدن فرهنگ با تأکید بر هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان
جهانی‌شدن فرهنگ با تأکید بر هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان

مهدی ادیبی؛ بهجت یزدخواستی؛ مهناز فرهمند

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1387، ، صفحه 99-118

چکیده
  جهانی‌شدن، فرایند گریزناپذیر قرن 21، پدیده‌ای است که در دهة پایانی قرن بیستم، تبعات و پیامدهای گستردة آن ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع جهانی را از جمله ایران تحت‌الشعاع قرار داده ...  بیشتر
بررسی جامعه‌شناختی گونه‌های هویتی در بین جوانان (مطالعة موردی بابلسر)
بررسی جامعه‌شناختی گونه‌های هویتی در بین جوانان (مطالعة موردی بابلسر)

قربانعلی ابراهیمی؛ عباس بهنوئی گدنه

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1387، ، صفحه 127-150

چکیده
  هویت یکی از محورهای اساسی جامعه‌شناسی فرهنگ است که در چند دهۀ اخیر مورد توجه عده زیادی از محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته است. از این رو، مقالۀ حاضر در صدد است با بررسی و سنجش گونه­های مختلف ...  بیشتر
تبیین جامعه‌شناختی رابطه سرمایه فرهنگی خانواده با هویت اجتماعی جوانان
تبیین جامعه‌شناختی رابطه سرمایه فرهنگی خانواده با هویت اجتماعی جوانان

محسن نیازی؛ محمد کارکنان

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1386، ، صفحه 57-80

چکیده
  در این مقاله، رابطه سرمایه فرهنگی خانواده با هویت اجتماعی جوانان مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه ابعاد نظری سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی به عنوان متغیرهای اصلی مستقل و وابسته تحقیق ...  بیشتر