فراز و فرود جنبش کُردی (1357-1367)
فراز و فرود جنبش کُردی (1357-1367)

حمیدرضا جلایی پور

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1385، ، صفحه 81-107

چکیده
  در یکصد سال اخیر، ناسیونالیسم کردی به‌موازات رشد ناسیونالیسم ملی در کشورهای ترکیه، عراق و ایران (در فرایند تشکیل دولت ـ ملت‌ها) شکل گرفت. در بستر ناسیونالیسم مذکور تاکنون چند جنبش کردی به‌منظور تحقق ...  بیشتر