ماهیت سیاسی جریان‌های تکفیریِ سوریه
ماهیت سیاسی جریان‌های تکفیریِ سوریه

علی کریمی مله؛ رضا گرشاسبی

دوره 16، شماره 63 ، مهر 1394، ، صفحه 101-120

چکیده
  آغاز اعتراض‌های سیاسی سال 2011 در سوریه، فرصت مناسبی برای ورود بازیگران سیاسی گوناگون به عرصۀ تحولات این کشور مهیا کرد. گروه‌های تکفیری هم با ورود به میدان سیاست سوریه، مسیر تحولات را به سمت مبارزه‌هایِ ...  بیشتر