سیاست فرهنگی در جهان سوم
سیاست فرهنگی در جهان سوم

مهران کامروا؛ طیبه واعظی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1386، ، صفحه 161-168

چکیده
  کتاب «سیاست فرهنگی در جهان سوم»، تألیف مهران کامروا استاد ایرانی مقیم آمریکا و رئیس گروه علوم سیاسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سال 1999 توسط انتشارات UCL به چاپ رسیده است. از دیگر تألیفات نویسنده ...  بیشتر