عناصر و نمادهای هویت اسلامی در قالی ایرانی
عناصر و نمادهای هویت اسلامی در قالی ایرانی

محمد افروغ؛ بهاره براتی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1392، ، صفحه 121-142

چکیده
  بخش بسیار مهمی از هویت ایرانیان ریشه در تمدن اسلامی این کشور دارد و هویت اسلامی نام می‌گیرد که در قالب عناصر، اندیشه‌ها، آموزه‌ها و باورهای اسلامی، عرفانی و شیعی تجلی می‌کند. هنر قالی‌بافی از جمله ...  بیشتر
نقوش قالی دستبافت ایرانی، عناصر و نمادهایی از هویت ملی
نقوش قالی دستبافت ایرانی، عناصر و نمادهایی از هویت ملی

محمد افروغ

دوره 12، شماره 48 ، دی 1390، ، صفحه 141-172

چکیده
  هنرهای سنتی ایران یکی از بسترهای شناخت هویت ایرانی است و قالی ایرانی که از آن به هنر ملی یاد می‌شود یکی از عناصر هویت ملی و شناسنامة فرهنگی و تمدنی کشورمان محسوب می‌شود که امروزه در جامعة جهانی جایگاه ...  بیشتر
هویت اسلامی ـ ایرانی در فلزکاری عصر صفوی؛ با تأکید بر کتیبه‌های موجود بر روی آثار فلزی
هویت اسلامی ـ ایرانی در فلزکاری عصر صفوی؛ با تأکید بر کتیبه‌های موجود بر روی آثار فلزی

محمد افروغ؛ علیرضا نوروزی طلب

دوره 11، شماره 44 ، دی 1389، ، صفحه 73-100

چکیده
  دوران صفوی نقطة عطفی در تاریخ ایران به شمار می‌رود و از آن می‌توان به‌عنوان شروع مرحلة جدیدی در تاریخ ایران دوران اسلامی یاد کرد. در این زمان دو عنصر مهم و برجسته یعنی «مذهب تشیع» و «هویت ملی» ...  بیشتر