تبیین بنیان‌های اندیشه گرایش به ملیت در معماری دوران پهلوی دوم با تکیه بر نظریه تغییر گفتمان هنری
تبیین بنیان‌های اندیشه گرایش به ملیت در معماری دوران پهلوی دوم با تکیه بر نظریه تغییر گفتمان هنری

علی کاکاوند؛ جمال الدین سهیلی؛ حافظه پور دهقان

دوره 24، شماره 95 ، مهر 1402، ، صفحه 169-185

چکیده
  بررسی چگونگی پدید آمدن گفتمان‌ها در حوزه‌ی معماری و تأثیر آن در کیفیت زیست توده مردم بسیار حائز اهمیت است. ضرورت این پژوهش در باب فهم تأثیراتی است که تغییرات اجتماعی بر روند شکل‌گیری یک معماری با گفتمان ...  بیشتر